Pengurusan HEM

VISI & MISI ASRAMA

 

VISI ASRAMA

ASRAMA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA YAN TERUNGGUL DI KEDAH 2018

 

MISI ASRAMA

1. MEMASTIKAN PENGURUSAN ASRAMA TERATUR, KEMAS DAN BERKESAN

2. MEMASTIKAN KEADAAN DI ASRAMA SELAMAT, BERSIH & KONDUSIF KEPADA PELAJAR

3. MEMBUDAYAKAN NILAI "ASRAMAKU RUMAHKU"

4. MEMASTIKAN PENGHUNI ASRAMA TERDIDIK DENGAN AKHLAK MULIA, BERPERIBADI

TINGGI DAN SENTIASA MENGAMALKAN NILAI DAN AMALAN DALAM KEHIDUPAN